Aqualyx uit de gratie

Aqualyx

Plaatje product

Onlangs kreeg Rimpelconsult een brief van onze Inspectie voor de GezondheidsZorg (IZG), waarin werd aangegeven dat de vergunning voor het gebruik van Aqualyx per direct is opgeschort tot meer gegevens over de toepassing ervan bekend zijn.

In 2014 is deze stof officieel toegelaten tot de landen van de Europese Unie en ook in Nederland is het gebruik ervan toegestaan, net als in de ons omringende landen

Zowel mijn patiënten en ik zijn altijd zeer tevreden geweest met het resultaat van Aqualyx (en voordien met Lipostabil) en ik heb nooit complicaties gezien. Ik ben ervan overtuigd dat, indien correct uitgevoerd door een ervaren arts er niet meer risico’s zijn dan welke andere injectable ook. Ik ben het dan ook niet eens met het besluit van de IGZ, maar kan niet anders dan met deze behandeling stoppen.
Uiteraard laat ik wel het oordeel over een vernieuwde toestemming over aan de autoriteiten.

Zodra hierover meer bekend is zal ik dit op de website en via een rondschrijven bekend maken.