Heeft u een klacht?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders – waaronder ook een cosmetische praktijk valt – hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

vrouwe justitiaKlachtenprocedure bij Rimpelconsult.

Bij onze behandelingen staat kwaliteit, zorgvuldigheid en ervaring altijd op de eerste plaats. Mocht het desondanks toch een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u van ons hebt gekregen dan zijn de volgende stappen voor u mogelijk:

Bespreek uw klacht in de praktijk.
Als u niet tevreden bent met hoe u behandeld bent,  maak dan als eerste een afspraak met uw behandelend arts zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen. In het merendeel van de gevallen weten we samen een oplossing te vinden waarmee u tevreden bent.

Klacht via een onafhankelijke klachtencommissie
Is uw klacht na het gesprek met de arts niet opgelost? Dan heeft Rimpelconsult (overeenkomstig de hierboven genoemde wet Wkkgz) een overeenkomst met een onafhankelijk klachtenorganisatie , de DOKh (Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid) waarmee u contact kunt opnemen via hun website  www.dokh.nl. U krijgt dan een klachtenfunctionaris toegewezen, die u verder begeleidt en samen met u gaat onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn.