Disclaimer

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld. Rimpelconsult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site. Er kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

De informatie op de Rimpelconsult website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en in geen enkel opzicht bedoeld als medisch advies. Raadpleeg uw eigen arts als u vragen hebt over uw gezondheid.

Rimpelconsult is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site van derden die daaraan gekoppeld is. Rimpelconsult kan te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Rimpelconsult zal voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van de inhoud van de website, maar kan niet garanderen dat de informatie steeds volledig of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die u op onze website aantreft (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Rimpelconsult of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Rimpelconsult heeft alles in het werk gesteld om geen inbreuk te plegen op auteursrechten of op andere wijze in strijd te handelen met intellectueel eigendomsrecht van derden. Het kan echter voorkomen dat u van mening bent dat wij (onbedoeld) uw rechten schenden; laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen uw bericht vervolgens onderzoeken en er alles aan doen om de inbreuk op te heffen.

Acceptatie

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u deze disclaimer zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen en informatie begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het verdere gebruik van onze site.