Covid-19 (corona)maatregelen bij Rimpelconsult

Rimpelconsult volgt de richtlijnen van onze beroepsvereniging, de NVCG, die weer zijn afgeleid van de richtlijnen die onze overheid recent heeft opgesteld voor de niet-covid-19-ziekenhuiszorg.

Hieronder volgen de uitgangspunten waaronder de NVCG meent dat verantwoord en veilig werken, zowel voor de cosmetisch arts als de patiënt mogelijk is:

  1. Gezonde patiënten (zonder klachten van hoesten, keelpijn, verlies van smaak of reuk, koorts, neusverkoudheid en/of diarree) kunnen worden geholpen. De praktijk bevraagt elke patiënt voorafgaand aan het maken van een afspraak over de aanwezigheid van klachten (hoesten, keelpijn, verlies van smaak of reuk, koorts, neusverkoudheid en/of diarree) en of huisgenoten zich in thuisisolatie bevinden. De antwoorden bepalen of de patiënt naar de praktijk kan komen. De patiënt bezoekt de praktijk alleen en wordt verzocht een mondkapje te dragen,
  2. Bij entree van de praktijk wordt gevraagd om de handen te desinfecteren en een neus-mondkapje te dragen. Hiervoor biedt de praktijk gelegenheid.
  3. Bij binnenkomst wordt aan de patiënt nogmaals naar eventuele klachten gevraagd. De patiënt met hoesten, neusverkoudheid, verlies van smaak of reuk, keelpijn, diarree en/of koorts wordt niet behandeld en verzocht direct te vertrekken.
  4. De werkzaamheden worden verricht door medisch geschoold personeel. Artsen behoren tot de contactberoepen, met kennis van infectiepreventie. Zij zijn gewend infectiepreventie maatregelen te begrijpen en na te leven. Uw dokter zal daarom naast de gebruikelijke handschoenen ook een mondkapje en gelaatsmasker dragen tijdens de behandeling.
  5. De arts en de patiënt houden zoveel mogelijk de 1,5 meter zone in achtEr worden geen handen geschud. Omdat bekend is dat het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte een grote rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2, geldt tijdens de behandeling binnen de 1,5 meter dat arts en patiënt zo min mogelijk spreken met elkaar. Dit wordt van tevoren nog een keer aan de patiënt toegelicht.
  6. Er zijn maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij wordt zoveel mogelijk een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
  7. Voor en na het contact met de patiënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep.
  8. Tijdens uw aanwezigheid in de praktijk kunnen geen dranken worden aangeboden of genuttigd.